Όροι και προυποθέσεις

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι
Οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχονται από τo www.mma.gr και τους οποίους αποδέχεστε, κάθε φορά που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.
Προς χάριν συντομίας η παραγωγή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, παραγγελία επαγγελματικών καρτών και παραγωγή εντύπων αλλά και άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης θα αναφέρονται ως «προϊόντα» ή «υπηρεσία».

Μεταβολές

Το www.mma.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας όποτε το κρίνει αναγκαίο και μπορεί όποτε το θελήσει να αλλάξει ή και να διακόψει τη διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος. 

Παραίτηση από την Εγγύηση και Περιορισμός Ευθύνης


Η Marousi Web | Design | Print  δεν έχει καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οιoνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν είχε ενημερωθεί ή γνώριζε αυτή την πιθανότητα.
Το www.mma.gr & η  Marousi Web | Design | Print δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνο για φθορά ή απώλεια των αρχείων που αποστείλατε. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η αποστολή στο www.mma.gr ψηφιακού υλικού, φιλμ ή εικόνων καθώς και η χρήση του λογισμικού, γίνεται με δικό σας ρίσκο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του υλικού ή της εικόνας σας ή βλάβης στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλειας δεδομένων σαν συνέπεια της αποστολής ή της μετάδοσης υλικού. To www.mma.gr δηλώνει υπεύθυνα ότι η ποιότητα των εκτυπώσεων των παραγγελιών που εκτυπώθηκαν δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση καλύτερη απ’ ό,τι αναμένεται με βάση αυτό που προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επίσης, η ακριβής ταύτιση των χρωμάτων μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εκτύπωσης είναι τεχνικά αδύνατη. Η ευθύνη μας περιορίζεται σε καθαρώς αναγνωρίσιμα σφάλματα παραγωγής. Σε περίπτωση σφάλματος εκ μέρους του www.mma.gr & η  Marousi Web | Design | Print , όπως είναι η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος, ευθυνόμαστε μόνο στην έκταση της πολιτικής μας για της επιστροφές. 
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δεν φέρουν καμία απολύτως εγγύηση. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Για το περιεχόμενο κάθε δημοσίευσης που μας αποστέλλετε είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αποστολές σας. Αντίθετα, θεωρείστε εσείς υπεύθυνοι για πιθανές συνέπειες παράνομης χρήσης προστατευόμενων δεδομένων για τα οποία πρέπει να έχετε το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής ή/και χρήσης κάθε φωτογραφίας ή περιεχομένου που υποβάλλετε προς δημοσίευση ή εκτύπωση. To www.mma.gr & η  Marousi Web | Design | Print δεν ελέγχει το περιεχόμενο των στοιχείων που δημοσιεύετε ή εκτυπώνετε και δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί αυτό το περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και για το υλικό που παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας.

Δικαιώματα Εικόνων
Το www.mma.gr δεν προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε φωτογραφία ή περιεχόμενο μας αποστέλλετε για εκτύπωση. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό άλλων που έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε την άδεια για μη αποκλειστική, και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευση χρήσης, αντιγραφή, διανομή και επίδειξη αυτών των φωτογραφιών, ή άλλου περιεχομένου που εσείς μας έχετε αποστείλει. 


Ευθύνη για τις Εικόνες
Φέρετε πλήρη ευθύνη για τις φωτογραφίες τις οποίες αποστέλλετε, διανέμετε ή εκτυπώνετε κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας. Θα πρέπει, είτε να είστε δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επ’ αυτών ή να έχετε τη ρητή συγκατάθεση από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων για την εκτύπωση και χρήση αυτών των φωτογραφιών και απαγορεύεται οι εικόνες να θίγουν ή να προσβάλλουν δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα στην εικόνα και στην προσωπικότητα των εικονιζόμενων προσώπων) τρίτων προσώπων. Οι επαγγελματικές φωτογραφίες που παρέχονται σε εσάς από επαγγελματίες φωτογράφους ή γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω ιστοσελίδων, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων πηγών, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται, διανέμονται ή εκτυπώνονται κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας. 

Αποζημίωση 
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ενέργεια ή παράλειψή σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να προστατεύσετε τα συμφέροντα και να αποτρέψετε κάθε ζημία του www.mma.gr & της  Marousi Web | Design | Print των συνεργατών και του προσωπικού του από κάθε είδους αξίωση, ζημία, έξοδα, αποζημιώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας) καθώς και να καταβάλετε την εύλογη αμοιβή για την νομική μας κάλυψη, λόγω α) φωτογραφιών ή εν γένει υλικού που αποστέλλετε σε μας β) οποιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή γ) οιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. 

Τιμές Προϊόντων
Στις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 

Επιστροφές
Δεν έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους μετά την έγκριση της παραγγελίας σας. 

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε παραγγελία είναι εφικτό εάν δεν έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή/αποστολή της παρόλα αυτά κατακρατείται το ποσόν που αντιστοιχεί ως κόστος δημιουργικού - μακετών - συμβουλών ή όποιων άλλων υπηρεσιών προσφέρθηκαν πέραν της εκτύπωσης. Σε κάθε περίπτωση είναι στη πλήρη δικαιοδοσία της εταιρείας εάν θα επιστρέψει μέρος κόστους της παραγγελίας.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας θα παραδοθεί εκτός απροόπτου στην ημερομηνία που συμφωνήθηκε. Ενδεικτικοί λόγοι καθυστέρησης παράδοσης είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ή κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, διάφορα τεχνικά προβλήματα, αδυναμία τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνίας μαζί σας. 

 

Επικοινωνία: Γρ. Λαμπράκη 136 Κορυδαλλός  |  Τ.Κ. 181 21  |  Τ: 210 5697311-12  |  F: 210 5697312 | E: info@mma.gr

face

 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.